CENTRAL

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลบางนา พลาซ่า (ชั้น 5)
ใกล้ลิฟท์แก้ว หน้าโบว์ลิ่ง

 086 605 3361, 092 784 7735

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลพระราม 2 พลาซ่า (ชั้น 3)
ตรงข้ามธนาคารทหารไทย
02 872 4583

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 (ชั้น 3)
โซนโมบาย
 02 673 5637

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลรามอินทรา พลาซ่า (ชั้น 3)
ติดธนาคารออมสิน
 02 970 6373

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (ชั้น 4)
โซนธนาคาร
083 008 3376, 086 407 0094

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า (ชั้น 3)
ใกล้ทรูช็อป
 088 653 7630, 098 952 3246

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 พลาซ่า (ชั้น 4)
โซนไอที ติดบันไดเลื่อน
089 213 5808, 083 094 6536

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลเวสเกต (ชั้น 2)
ตรงข้ามทรูช๊อป
 02 108 0011

Modern Air Showroom
Central Plaza Mahachai branch (2nd Floor)
Located in IT zone
085-212-6661 , 091-776-5023