แจ้งการชำระเงิน

สามารถตรวจสอบหมายเลขได้จากอีเมลยืนยันรายการสั่งซื้อ

:

Drag and drop files or click to select

Max file size: 1024 KB | Allow file types: jpg, jpef, png, pdf, jpeg